Go back

Fundingorganiatie voor PPS

De financiering van publiek-private samenwerking kwam uit allerlei potjes van een veelheid aan departementen en instanties, of op ad hoc basis via de gasopbrengsten. Dat moet anders: één fundingorganisatie met als exclusieve taak om duurzame samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven in de topsectoren tot stand te brengen. Aldus directeur van VNO-NCW Cees Oudshoorn in een column.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.