Go back

Grote lijnen TKI’s in december bekend

Teams van verschillende topsectoren werken hard om innovatiecontracten op papier te krijgen en TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie, zie ON283) op te richten. In december zullen ze hiervan de grote lijnen presenteren. Daarna hebben ze de eerste maanden van 2012 nog nodig om alles af te ronden, zeggen Jan Bout, kwartiermaker van de topsector Water, en Emmo Meijer, voorzitter van de Regiegroep AgroFood & Innovation.

“Wij werken aan drie innovatiecontracten, voor maritieme technologie, deltatechnologie en watertechnologie”, zegt Jan Bout. “Bij die contracten zijn een groot aantal partners betrokken, waaronder verscheidene bedrijven, universiteiten, TNO, MARIN (Maritime Research Institute Netherlands, red.) in Wageningen, Deltares in Utrecht en Delft, en Wetsus in Leeuwarden. Hierbij kijken we ook hoe we de topinstituten het beste kunnen inpassen in de op te richten TKI’s. Wij zijn hiermee een heel eind gevorderd, maar in december zal nog niet alles afgerond zijn.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.