Go back

Noordpool

OCW trekt 2,5 miljoen euro uit voor het Arctische deel van het Nederlands Polair Programma. Met de NWO-bijdrage is voor de periode 2011-2015 3,75 miljoen beschikbaar. Dit budget zal gaan naar wetenschappelijke activiteiten op Groenland en Spitsbergen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.