Go back

Commissie tekent een schitterende Horizon

De Europese Commissie reserveert in Horizon 2020 maar liefst 24,6 miljard euro (30 procent van het totaalbudget van 80 miljard) voor excellente wetenschap. Ruim de helft daarvan gaat naar de European Research Council (ERC) dat zijn budget bijna ziet verdubbelen tot 13,2 miljard euro.

Onderzoekers die nieuwe onderzoeksgebieden willen ontginnen of visionaire ideeën hebben voor technologieontwikkeling kunnen meedingen naar een bijdrage uit een pot van 3,1 miljard euro voor Future and emerging technologies. Tussen 2014 en 2020, de looptijd van Horizon 2020, kunnen veel meer onderzoekers gebruik maken van het uitwisselingsprogramma Marie Curie: 65.000 ten opzichte van 50.000 onder KP7. Gepland budget: 5,75 miljard euro. Tot slot is er ook nog 2,4 miljard beschikbaar voor toegang tot Europese onderzoeksinfrastructuren.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.