Go back

Creatieve industrie

In zijn eerste ronde stelt het InnovatiefondsMKB+ 8 miljoen euro beschikbaar voor private fondsen die willen investeren in de topsector creatieve industrie. Het InnovatiefondsMKB+ wil zorgen dat starters in deze snelgroeiende topsector beter toegang krijgen tot risicokapitaal, opdat meer vernieuwende producten in architectuur, mode, design, gaming en nieuwe media op de markt komen. Het InnovatiefondsMKB+ investeert tot maximaal 50 procent in de vroege fase van creatieve starters. Het fonds start 1 januari en beschikt voor de komende jaren over 500 miljoen euro aan innovatiekredieten en durfkapitaal. Nieuw is dat ondernemers die hun vernieuwende producten op de markt brengen, de investering van het fonds terugbetalen. Zo kan het fonds in plaats van 1 ondernemer, 4 tot 5 ondernemers van krediet voorzien. De ondergrens voor een innovatiekrediet wordt verlaagd van 300.000 naar 150.000 euro. Als een project tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, wordt het krediet omgezet in subsidie.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.