Go back

‘Investeer extra in onderzoek’

Het budget voor wetenschappelijk onderzoek te krap, ook met de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Vooral het wegvallen van de FES-gelden heeft een enorme impact. Voor de volle breedte van de wetenschap, voor aansluiting bij Europees onderzoek en voor het fundamentele onderzoek moet voldoende ruimte en budget blijven.

Dit schrijven KNAW, NWO en VSNU in een gezamenlijke reactie op kennisagenda’s van de topsecctoren. De drie organisties zijn blij met de maatregelen van minister Verhagen om het bedrijfsleven te stimuleren meer te investeren in onderzoek. De publieke middelen moeten hiermee echter gelijke tred houden. Nederland moet het voorbeeld volgen van de ons omringende landen die juist nu extra in onderzoek investeren.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.