Go back

‘Topteams leggen sterke basis’

De tien topteams van ondernemers en kennisinstellingen leggen in hun rapporten een sterke basis voor een nieuw en krachtig bedrijfslevenbeleid. Dat zeggen de VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een reactie op de rapporten van de topsectoren. Het komt nu aan op snelle en adequate uitvoering in overleg met het kabinet en de kennisinstellingen. (Pagina 4, zie onderstaande link)

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.