Go back

Neerlands aanloop naar Horizon 2020

Europa investeert in kennis en innovatie, en Nederland moet zich naar Europa schikken om zijn potentieel te verzilveren. Dat was de boodschap van europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) tijdens de expertconferentie ‘De Nederlandse kenniseconomie op de Europese kaart’.

De conferentie, die plaatsvond in juli in Tilburg, markeerde de start van een netwerk van Nederlandse onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden die deelnemen aan Europese innovatieprogramma’s. Van Nistelrooij zei daarin een voortrekkersrol te willen vervullen, ook omdat hij in het Europees parlement rapporteur is voor de regionale fondsen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.