Go back

InnovatiefondsMKB+

Op 1 januari is het InnovatiefondsMKB+ gestart. Het stelt tot en met 2015 in totaal 500 miljoen euro beschikbaar. MKB+ werkt met innovatiekredieten die direct naar bedrijven gaan, en het verstrekt kapitaal aan fondsen die investeren in vernieuwende bedrijven. Het fonds stelt dit jaar 95 miljoen euro aan innovatiekredieten beschikbaar. Het InnovatiefondsMKB+ is revolverend: inkomsten uit succesvolle investeringen gaan terug in het fonds en niet zoals voorheen in de algemene middelen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.