Go back

MKB chemie

Het midden- en kleinbedrijf in de chemie wil de komende vier jaar 120 miljoen euro investeren publiek-private R&D-samenwerking. Dit blijkt uit een rondgang van de topsector Chemie langs chemiebedrijven en -branches in Nederland. De resultaten vormen een breuk met het verleden, waarin het MKB slechts sporadisch investeerde in dit type R&D. De 30 miljoen euro per jaar is een derde van de totale investering die de chemische industrie in publiek-private samenwerking wil doen. Grote chemiebedrijven willen hiervoor 60 miljoen uittrekken. Volgens de topsector is de werkelijke ambitie veel groter, maar dat wordt pas duidelijk als de overheid haar plannen voor de topsectoren concretiseert.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.