Go back

Toppen in OS

Het kabinet wil de economische kracht van de topsectoren verbinden met ontwikkelingssamenwerking, ten bate van bijvoorbeeld efficiënt watergebruik, veilige delta’s en toegang tot veilig drinkwater. De totale uitgaven hiervoor stijgen van 156 miljoen euro in 2011 naar 254 miljoen euro in 2015. Het Water OS programma sluit aan bij het topsectorenbeleid, in het bijzonder de topsector Water. In de innovatiecontracten geven de topsectoren Agro&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water aan zich gezamenlijk te willen inzetten voor projecten in onder andere Zuid-Afrika. Daarnaast heeft de topsector Life Sciences & Health voorstellen gedaan om armoedegerelateerde ziekten te bestrijden, te voorkomen en tijdig op te sporen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.