Go back

Eerste call HTSM

De call van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft 74 voorstellen opgeleverd, met een totaal budget van 36,4 miljoen euro. Bedrijven doen voor 14,3 miljoen euro mee: 7,8 miljoen euro in cash en 6,5 miljoen euro in natura. STW, NWO, FOM en ZonMw hebben een budget van 11,9 miljoen euro voor de call beschikbaar. Daarom zal ongeveer de helft van de aanvragen gehonoreerd worden. De verplichte medefinanciering door bedrijven is minimaal 35 procent van de totale projectkosten, waarvan minstens 20 procent in cash. Het budget van 11,9 miljoen euro komt van STW (5 miljoen), NWO (5 miljoen), FOM (1 miljoen) en ZonMw (0,9 miljoen). Alle aangevraagde projecten moeten passen in een van de vijftien HTSM-roadmaps. Het merendeel van de aanvragen komt van de TU’s: Delft 22, Eindhoven 18 en Twente 16. De overige voorstellen komen van VU, UL, UU, Unimaas, RU Nijmegen, RUG, CWI, AMC, VUMC, LUMC en UMCU. STW organiseert de beoordeling van de aanvragen. Het besluit over te honoreren projecten valt voor Kerst.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.