Go back

Europa leert innovatiegericht aanbesteden

Een nieuwe generatie verkeersmanagementsystemen voor een goede doorstroming op de snelwegen en robotica-oplossingen om oudere mensen langer thuis te laten wonen. Die wil de EU laten ontwikkelen in twee pilots voor innovatiegericht aanbesteden.

Voor het eerst bundelen overheidsorganisaties uit meerdere lidstaten een innovatiegerichte aanbesteding. Bij het robotica-project Silver hoesten tien zorginkopende partijen, waaronder het ministerie van VWS, samen 1,25 miljoen euro op. De EU legt daar 1 miljoen euro bij. De aanbesteding voor verkeersmanagementsystemen, CHARM, krijgt 2,72 miljoen euro te verdelen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.