Go back

Shell, NWO én India in computational sciences

Shell en NWO gaan in fundamenteel energieonderzoek samenwerken op het gebied van computational sciences. Dit levert 75 promotieplaatsen waarvoor talent zal worden geworven in India. Het programma krijgt een budget van 45 miljoen euro.

FOM is uitvoerder van het gezamenlijke initiatief dat loopt van 2012 tot 2021. Shell draagt circa 20 miljoen euro in cash bij, in te zetten voor de 75 promotieplaatsen aan de Nederlandse universiteiten. Daarnaast wil NWO circa 21 miljoen euro bijdragen, waarvan 7 miljoen aan investeringen in kennisinfrastructuur. Er komt geld voor tenure-track-aanstellingen zijn, dat wil zeggen aanstellingen van een aantal veelbelovende universitaire docenten voor vijf jaar, die daarna kans maken op een vaste aanstelling als hoogleraar. Een deel van het bedrag is bestemd voor de aanschaf van apparatuur. Zo kan Nederland mogelijk zijn internationale positie verder versterken.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.