Go back

Draijer wil naar de gouden vijfhoek

De topsectoren gaan elkaar beconcurreren om de schaarse middelen. De toenemende concurrentie zal een averechts effect hebben. Maar nu we de topsectoren eenmaal hebben, moeten we vol doorgaan op de ingeslagen weg, anders zullen we niet genoeg de vruchten plukken van de gekozen aanpak. Laten we intussen een voorbeeld nemen aan Duitsland, een land dat juist meer uitgeeft aan publiek-private samenwerking.

Dat was de boodschap van SER-voorzitter Wiebe Draijer op de jaarlijkse conferentie van AcTI, the Netherlands Academy of Technology and Innovation, vorige week in Den Haag. Draijer pleitte herhaaldelijk voor consistentie in de topsectoren. “Er is lang gediscussieerd over de sectoren, een discussie die fungeerde als de ‘dementors’ uit het verhaal van Harry Potter, energiezuigers, die alle initiatief doden. Nu we dat stadium voorbij zijn, moeten we het hebben over de sectoren zelf en over het industriebeleid. We moeten het vertrouwen hebben dat we iets aan innovatie kunnen doen. Maar, in plaats van de topsectoren te omarmen, kweken we een sfeer van schaarste en dat ondermijnt het momentum.” De sectoren kunnen, volgens Draijer, niet zonder specifieke steun, hoe belangrijk generieke maatregelen, zoals belastingvoordelen, ook zijn.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.