Go back

‘Veel bedrijven geven genoeg uit aan R&D’

Geeft het bedrijfsleven in Nederland te weinig uit aan onderzoek? Stelt het kabinet terecht, dat niet de overheid, maar vooral de bedrijven bij het topsectorenbeleid financieel aan zet zijn? Jacques Joosten, directeur van het Dutch Polymer Institute en Emmo Meijer, voorzitter van de TKI Agri&Food Innovation leggen uit, dat de overheid niet alle bedrijven en sectoren over één kam kan scheren.

Volgens Joosten beseffen maar weinigen, dat met name de chemiesector met zijn R&D-uitgaven ver boven de Lissabon-norm zit (R&D-uitgaven dienen 3 procent van het bruto binnenlands product uit te maken; de industrie moet 2 procent bijdragen, de overheid 1 procent). De chemiesector, zo begint de rekensom van Joosten, droeg in 2011 circa 17 miljard euro bij aan het BBP van 555 miljard euro. Per jaar geeft de chemiesector 1,2 miljard euro aan R&D uit, dat is 0,22 procent van het nationale BBP. Dit bestaat ruwweg uit een bijdrage van 1 miljard uit de private sector en 0,2 miljard uit publieke middelen. De chemische industrie investeert dus 6 procent van het ‘chemie-BBP’ in onderzoek en ontwikkeling, drie keer zo veel als de Lissabon-norm. De overheid draagt circa 200 miljoen euro (1 procent) bij, maar zou 500 miljoen euro aan deze sector moeten uitgeven om te voldoen aan de verhouding 2:1 in de Lissabon-norm.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.