Go back

AMOLF en ECN verder in zonnecellen

Het FOM-instituut AMOLF en ECN gaan nauwer samenwerken om de kloof tussen fundamenteel onderzoek en grootschalige toepassing van zonnecellen te overbruggen. Beide instituten werken sinds 2010 aan silicium zonnecellen. AMOLF levert hiervoor fundamentele kennis, ECN past deze kennis toe in prototype zonnecellen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.