Go back

Kust en zee

De onderzoeksinstituten Deltares, Alterra en IMARES gaan samenwerken aan geïntegreerde antwoorden op vraagstukken rond kust en zee, stroomgebieden en grondwater, deltagebieden, leefomgeving en landinrichting. De instituten vullen elkaar inhoudelijk aan. Door de afstemming van hun onderzoek en hun advisering willen ze de kennisbasis voor het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid versterken.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.