Go back

Life sciences vraagt 20 miljoen extra

Uit het innovatiecontract dat de topsector Life Sciences & Health heeft ingediend bij EL&I, blijkt dat 220 organisaties, waarvan 172 private, dit jaar 72 miljoen euro willen investeren in innovatie. De sector heeft onlangs voor dit jaar een aanvullende claim van 20 miljoen neergelegd bij het ministerie, om in de pas te lopen met andere topsectoren, maar ook omdat er geen nieuwe middelen beschikbaar komen. De sector wil met de 20 miljoen “de positieve energie die is losgemaakt concretiseren”.

Cruciaal punt is volgens de regiegroep Life Sciences “de operationalisering, in een omgeving waarin nog steeds een groot aantal zaken niet helder zijn”. De regiegroep heeft een formateur benoemd die deze punten de komende maanden, samen met ZonMw, NGI en de topinstituten, gaat invullen. De verschillende roadmap-trekkers en regiegroepleden worden hier nauw bij betrokken. De regiegroep neemt eind maart een aantal besluiten. Ook de funding staat dan op de agenda. Minister Verhagen komt 2 april met zijn reactie op de innovatiecontracten van de topsectoren. De grote vraag is of hij de voor 2015 toegezegde 1,5 miljard euro overeind kan houden in de lopende bezuinigingsronde (ook het artikel hiernaast, zie onderstaande link).

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.