Go back

R&D-uitgaven van de overheid kelderen harder dan gevreesd

De directe investeringen van de overheid in onderzoek dalen nog sterker dan verwacht. De komende jaren vermindert het budget met 714 miljoen euro, van 5,1 miljard euro in 2010 naar 4,4 miljard in 2016.

Na correctie voor de crisismaatregelen van 2009 en 2010, blijft er nog steeds een daling over van ruim een half miljard: van 4,9 miljard naar 4,4 miljard euro. Ook als percentage van het bruto binnenlands product dalen de overheidsuitgaven voor onderzoek, tot 0,69 procent in 2016. Dit is een gevolg van het kabinetsbeleid, dat een verschuiving wil van directe investeringen in onderzoek naar indirecte, met het accent op industriële R&D. Maar, zelfs al wordt een deel van de teruggang gecompenseerd door belastingvoordelen voor bedrijven (500 miljoen euro vanaf 2014), dan is de totale daling sterker dan een jaar geleden werd verwacht. Dit blijkt uit een voorpublicatie van het overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) die het Rathenau Instituut deze week uitbracht. De publicatie verschijnt eerder omdat de overheid verder moet bezuinigen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.