Go back

Kraamkamer NWO

NWO trekt dit en volgend jaar in totaal 6 miljoen euro uit voor een Kraamkamer Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI). Dit TKI is gekoppeld aan het onderdeel Wetenschap van het innovatiecontract van de topsector Chemie, en bedoeld voor nieuwe innovatiedomeinen in het chemieonderzoek. De Kraamkamer bestaat uit kandidaat-TKI’s, relatief kleine publiek-private programma’s, die kunnen uitgroeien tot een programmalijn in een bestaand TKI, of zich kunnen ontwikkelen tot een nieuw TKI binnen of buiten de Chemie, of eindigen zonder verder uit te groeien. Het gaat om kleine, slagvaardige programma’s voor wetenschappelijk onderzoek op terreinen die voor bedrijven relevant zijn en die nieuwe innovatiegebieden kunnen opleveren. Deze programma’s passen bij de chemische PPS-activiteiten van NWO. De Technology Areas for Sustainable Chemistry (TASC), de Internationale Science Industry Cooperation, Industrial Partnership Programs, Perspectief en Partnerschip programma’s kunnen functioneren als kandidaat-TKI’s. De sterke connectie van dit TKI met wetenschap, maakt het voor NWO interessant om bij te dragen aan de topsector. De Kraamkamer biedt ruimte aan onderzoek in de hele chemie. Er is aansluiting mogelijk bij verschillende NWO-thema’s.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.