Go back

Structuurbiologie

Het Europese Instruct project is gestart, een nieuwe onderzoeksinfrastructuur voor structuurbiologie. Instruct is een van de tien biomedische onderzoeksinfrastructuren die financiering krijgen dankzij het European Strategic Forum for Research Infrastructures (ESFRI). Acht landen nemen deel, waaronder Nederland. Instruct biedt academische en industriële onderzoekers toegang tot state-of-the-art technologieën. Vijftien centra stellen tot 20 procent van hun capaciteit beschikbaar, met een gezamenlijke waarde van 4 miljoen euro.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.