Go back

TNO wil wel, maar kan de vraag niet aan

TNO heeft van minister Verhagen een sleutelrol gekregen in de innovatiecontracten van de topsectoren. Tegelijk maakt de minister het onmogelijk die rol waar te maken.

Nu de innovatiecontracten zijn ingediend blijkt dat alle sectoren de organisatie overvraagd hebben, en dat dit de komende jaren alleen maar toeneemt. Op verzoek van de minster heeft TNO 10 miljoen euro extra toegewezen aan innovatie voor de topsectoren, maar met de huidige overheidsmiddelen voor innovatie kan TNO onmogelijk op alle onderzoeksvragen uit de innovatiecontracten ingaan. Deze situatie wordt nog erger doordat de overheid op TNO wil bezuinigen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.