Go back

Personalia

STW heeft de titel Simon Stevin Meester 2012 toegekend aan de Delftse hoogleraar Frans van der Helm. De prijs, een half miljoen euro, wordt uitgereikt op 11 oktober tijdens het Jaarcongres van STW. Van der Helm leidt het STW-programma NeuroSIPE, dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en technieken voor de diagnose en de monitoring van aandoeningen aan het centrale en het perifere zenuwstelsel. Hij leidt bovendien het STW-programma H-haptics. STW reikt op het jaarcongres ook de Simon Stevin Gezelprijs 2012 uit. Voor de prijs zijn genomineerd Coert Metz (Erasmus MC), Daniel Schinkel (UT) en Loes Segerink (UT). Zij gaan op 11 oktober in korte presentaties proberen het publiek te overtuigen van hun wetenschappelijke excellentie, hun actieve bijdrage aan het toepasbaar maken van onderzoeksresultaten en hun vermogen het belang van hun onderzoek over te brengen. Het publiek zal de winnaar kiezen.

De KNAW heeft vijf excellente jonge wetenschappers een Heineken Young Scientists Award toegekend. Het zijn bioloog Geert van den Bogaart, medische specialiste Linda van Laake, socioloog/historicus Uğur Ümit Üngör, milieuwetenschapper Tjisse van der Heide, en cognitiewetenschapper Floris de Lange. Zij ontvangen elk 10.000 euro en een kunstobject.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.