Go back

Tophersenen

“Het topsectorenbeleid biedt ons zeker mogelijkheden”, zegt Leon Kenemans, wetenschappelijk directeur van het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC).

“Natuurlijk vonden we het jammer dat ons onderzoeksveld niet het predicaat topsector kreeg, maar we maken nu afspraken met de topsectoren Creatieve industrie en Agrofood. Binnenkort komen er subsidieoproepen waarin nadrukkelijk ruimte is voor hersen- en cognitie-onderzoek, bijvoorbeeld om bijdragen te leveren aan het stimuleren van gezond eten, via aanpassingen aan verpakkingen en smaak.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.