Go back

Wiskunde vraagt 21 miljoen

Het wiskundig toponderzoek moet structurele financiering krijgen via de wiskundeclusters. En door het wiskundebudget van NWO te verhogen moeten de mogelijkheden voor ongebonden onderzoek worden gewaarborgd. Dat is het advies van de wiskundige gemeenschap aan OCW. Het advies, ‘Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0’, werd op verzoek van het ministerie opgesteld. Het plan bevat tien aanbevelingen om de wiskunde te versterken. De kosten belopen 21,5 miljoen euro per jaar.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.