Go back

Breed pleidooi voor herstel FES-klap

Het kennis- en innovatiecontract voor de topsectoren is een uitstekende basis voor de toekomst. De bedrijven willen in totaal 1,5 tot 2 miljard euro per jaar eraan bijdragen. Het gaat er nu om deze toezegging te verzilveren door structureel extra publiek geld voor de topsectoren te reserveren.

Daarnaast moeten alle partijen een perspectief voor de middellange termijn opstellen. De kennissector is daartoe bereid, maar vraagt duidelijke budgettaire kaders. Het beroep van de topsectoren op de kennisorganisaties overtreft nu al de mogelijkheden. Daarom moet het komende kabinet voor minstens vier jaar een financiële toezegging doen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.