Go back

MKB in KP7

Er zijn rond 500 Nederlandse MKB-bedrijven actief in het Kaderprogramma van de EU. In totaal ontvingen zij 210 miljoen euro aan subsidie, voornamelijk uit de thematische programma’s (Cooperation). Het slagingspercentage is 20. Dat is hoger dan het KP7 gemiddelde algemeen en voor MKB (16), maar lager dan het Nederlandse gemiddelde. Met name de MKB-deelname in de thema’s Health en Environment ligt beneden de streefwaarde. De topsectoren HTSM en Life Sciences kennen de meeste succesvolle MKB-deelnemers.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.