Go back

Personalia

Jelle Kaldewaij wordt directeur van het nieuwe nationaal regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het bureau van dit orgaan wordt onderdeel van NWO/MaGW, en krijgt een budget van 20 miljoen euro per jaar. Het regieorgaan wordt ingesteld voor tien jaar.

FOM-werkgroepleider Wim Ubachs (VU) heeft één van de ‘New Frontiers in Cosmology’-prijzen gewonnen. De prijs, een bedrag van 250.000 dollar, is beschikbaar gesteld door de Templeton Foundation. Baptiest Coopmans is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU/e. Hij volgt Rokus van Iperen op.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.