Go back

Biobased vraagt beleid

De biobased economie biedt grote kansen voor duurzame economische ontwikkeling. Maar in Europa ontbreekt een stabiel en uitnodigend investeringsklimaat voor biobased bedrijven. Nederland heeft een proactief innovatiebeleid nodig, dat de ontwikkeling van veelbelovende business cases versnelt. Het Nederlandse bedrijfsleven kan zijn sterke kennispositie naar een krachtige internationale concurrentiepositie ontwikkelen door innovaties te richten op realisatie van een biobased economie. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het TNO-rapport ‘Tussen gouden bergen en groene business’.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.