Go back

Centrum offshore

TNO start dit jaar een Open Innovatie Centrum voor de maritieme en offshore sector, in eerste instantie voor Nederlandse bedrijven, opleidingsinstituten en kennisinstellingen. De ambitie is om uit te groeien tot een internationaal centrum. Het centrum krijgt een soortgelijke opzet als het Holst Centre in Eindhoven, waar wetenschap en bedrijven kennis ontwikkelen in gesloten programma’s.

Het idee komt uit het Innovatiecontract van de Topsector Water. Daarin zijn ondermeer afspraken gemaakt over het realiseren van innovatieve, duurzame en veilige oplossingen voor diepzee mijnbouw. De beoogde locatie voor het centrum is de RDM-campus in Rotterdam, waar ook een hyperbarisch testcentrum komt.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.