Go back

Er is meer dan de TKI-toeslag

De negen topsectoren zijn begonnen met het uitvoeren van het topsectorenbeleid. Ze zoeken inventieve wegen om zoveel mogelijk MKB-bedrijven erbij te betrekken, een zekere balans te houden tussen toegepast en fundamenteel onderzoek, en projecten van de grond te krijgen ondanks de verminderde overheidsbijdrage. De aanpak verschilt per topsector.

“De topsector Life Sciences & Health had, vergeleken met topsectoren die eerder sleutelgebied waren, een achterstand met het coördineren van publiek-privaat onderzoek, zegt Edvard Beem, plaatsvervangend directeur van ZonMw. Verschillende partijen zaten voor het eerst bij elkaar. Daar komt bij dat LSH niet alleen de opdracht heeft bij te dragen aan de economische groei, maar ook aan de verbetering van de gezondheid in het algemeen en het verlagen van de zorgkosten. Dat laatste is lastig, omdat de opbrengsten van investeringen in LSH-onderzoek vaak op een andere plek terecht komen dan die van de investeerder. Dat maakt het allemaal best ingewikkeld. Maar wij zijn inmiddels met één TKI voortvarend van start gegaan, de TKI LSH Plaza.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.