Go back

Europees transport

Het budget voor de Horizon 2020 challenge ‘Smart Green and Integrated Transport’ moet worden gehandhaafd op het niveau van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie: 7,69 miljard euro. De Europese transportsector roept hiertoe op in een verklaring. De sector protesteert tegen een voorstel van het Europees Parlement om het budget van de Transport-challenge met 20 procent te verminderen. Ook vraagt de sector de lidstaten akkoord te gaan met het voorgestelde budget van het totale Horizon 2020 programma van 80 miljard euro.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.