Go back

HBO-centra kennen moeizame start

Interactieve media, biobased economy, productietechniek en materialen, sustainable mainport innovation, techniekonderwijs, en innovatieve zorg en technologie. Dat is een kleine greep uit de namen van de zeventien nieuwe Centres of expertise die dit jaar in het HBO starten.

Elke topsector krijgt minstens één centrum, evenals de sectoren zorg en onderwijs. Spannende vraag daarbij is of het bedrijfsleven en de andere partners ook echt over de brug komen met bijdragen voor dit praktijkgerichte HBO-onderzoek. Komende vijf jaar krijgen de centra elk een startsubsidie van de overheid van 1 miljoen euro per jaar in het kader van de prestatieafspraken tussen de hogescholen en het ministerie. Overigens een sigaar uit eigen doos; het totaalbedrag is eerst van het onderwijsbudget van de hogescholen afgesnoept.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.