Go back

Nederland wil meer onderzoeksbudget

In Oekraïne ging het mis afgelopen zomer, maar in Brussel kan Nederland alsnog Europees kampioen worden. Als het tenminste die ambitie heeft.

De hartelijke uitnodiging daartoe van Robert Jan Smits, directeur generaal Research & Innovatie van de Europese Commissie werd met graagte aanvaard door staatssecretaris van OCW Sander Dekkers. Die zegde toe dat Nederland zich in de onderhandelingen van volgende maand hard zal maken voor het onderzoeksbudget in de komende meerjarenbegroting van de EU. Ook al gaat dat ten koste van het budget voor het landbouwbeleid en de cohesiefondsen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.