Go back

Personalia

Bert Jan Lommerts is toegetreden tot het NWO-gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen. Lommerts is algemeen directeur van Latexfalt en lid van het topteam Chemie. Graça Raposo en Harry Heijnen ontvangen de Descartes-Huygensprijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. De prijs, een geldbedrag van 23.000 euro voor elke laureaat, is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk Frankrijk. De KNAW reikt de prijs jaarlijks uit. Margot Weijnen (TUD) is benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Peter Apers (UT) en Arnold Smeulders (UvA) zijn de gelukkige winnaars van de ICT Personality Award.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.