Go back

Systeembiologie werkt

De centra voor systeembiologisch onderzoek beginnen al na anderhalf jaar resultaten op te leveren. De resultaten van de drie onderzoekscentra dragen bij aan betere behandelmethoden voor (borst)kanker en specifieke metabole aandoeningen, en aan inzichten in gezond en actief oud worden. In 2010 richtten NWO en ZonMw drie centra voor systeembiologisch onderzoek op met een subsidie van 13 miljoen euro. Ook het NWO-gebied Chemische Wetenschappen participeert hierin.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.