Go back

Topsectoren hebben maatwerk nodig

De problemen die zich al aandienden in de vroegere sleutelgebieden zijn ook weer te vinden in de topsectoren en de overkoepelende TKI’s, de Topconsortia voor Kennis en Innovatie. De generieke TKI-toeslag die de overheid zonder veel organisatorische voorwaarden beschikbaar stelt, leidt tot een uiteenlopende coördinatieaanpak, maar biedt geen garantie op maatwerk. Urgente problemen als inhoudelijke versnippering of beperkt onderling vertrouwen krijgen onvoldoende aandacht.

Dit valt op te maken uit een studie van het Rathenau Instituut, ‘Coördinatie van publiek-privaat onderzoek’, die gisteren is gepubliceerd. Het instituut liet zich eerder al kritisch uit over de wildgroei aan TKI’s en de stapeling van bestuurlijke lagen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.