Go back

100 miljoen extra

Vanaf 2015 komt er jaarlijks 100 euro miljoen extra beschikbaar voor onderzoek en innovatie. Het geld is beschikbaar voor ondermeer de open competitie programma’s van NWO.

Minstens de helft is bestemd voor de cofinanciering van de overheid in het EU-programma Horizon 2020. Dit blijkt uit de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen. De betrokken ministers bespreken volgende week hoe het budget exact verdeeld wordt. Eerder al besloot het kabinet om via OCW en NWO 100 miljoen euro per jaar extra te investeren in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt er via EZ en NWO 50 miljoen extra beschikbaar voor publiek-private samenwerking (zie het artikel hiernaast).

De nieuwe afspraken zijn koren op de molen van de kennisorganisaties, die bij herhaling hebben gepleit voor een betere balans tussen de financiering van vrij en ongebonden fundamenteel onderzoek en vraaggestuurd fundamenteel onderzoek. Ook de extra middelen voor de cofinanciering van Europese programma’s komen tegemoet aan een wens van de kennisorganisaties. Nederland scoort hoog in deze programma’s, waardoor cofinanciering zich uitbetaalt in extra middelen voor kennisinstellingen en bedrijven.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.