Go back

De Groene vraagt een beetje geduld

“Het topsectorenbeleid is nog sterk in ontwikkeling, dat moet je goed voor ogen houden. Het bestaat goed en wel drie jaar. Anderhalf jaar geleden zijn wij bij NWO met de echte uitvoering van het beleid begonnen. Vooral in de afgelopen maanden is er veel gebeurd, denk maar aan het opstellen van spelregels voor publiekprivate onderzoeksprojecten en het Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015, dat net getekend is.”

Dat zegt Hans de Groene, algemeen-directeur van NWO in antwoord op de kritiek dat het topsectorenbeleid niet altijd even duidelijk is, zelfs niet voor de mensen die er middenin staan, en dat bij NWO de procedures langer zouden duren dan bij de bestaande PPS-programma’s. “Het is voor iedereen wennen.”

NWO levert een grote bijdrage aan de financiering van onderzoek gerelateerd aan de topsectoren, namelijk 210 miljoen euro in 2014 en 275 miljoen euro in 2015. Verder zetten TNO en andere grote onderzoeksinstituten in 2015 ten behoeve van de topsectoren een onderzoekscapaciteit in van naar verwachting 250 miljoen euro. De subsidies uit onder andere het FES voor technologische topinstituten (TTI) lopen af. VNO-NCW dringt er bij het kabinet op aan de succesvolle werkwijze van de TTI’s te verankeren in die van NWO en TNO. Maar in hoeverre kan NWO de rol van de TTI’s overnemen, inclusief het slim aanwenden van subsidiegeld ten behoeve van innovatie?

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.