Go back

EFRI achter op schema

Veel projecten van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) hebben nog een lange weg te gaan om in 2015 te kunnen starten. Dit is één van de conclusies van een high level expert group die 35 projecten evalueerde. EFRI ondersteunt faciliteiten die van pan-Europees en mogelijk mondiaal belang zijn. Daartoe is een roadmap opgesteld met 48 projecten. In het kader van het Innovation Union Flagship is het doel gesteld om in 2015 60 procent te hebben gerealiseerd. Een van de aanbevelingen van de expert group is om er meer industriële partners bij te betrekken en zo publiek-private-samenwerking te stimuleren.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.