Go back

Maatschappelijke innovatie

In 2014 komt er een vervolg op het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) met een call van 7 miljoen euro. In 2012 zette NWO een pilot call uit voor de topsectoren Energie, Agri&Food/Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Life Science & Health. De nieuwe call geldt ook voor de topsectoren Chemie, HTSM en Water.

MVI is een PPS-programma waarin al in een vroeg stadium wordt onderzocht welke ethische en maatschappelijke vraagstukken spelen. Dit met het oog op het verbeteren van draagvlak en acceptatie van innovaties.

Het onderzoek is internationaal georiënteerd en sluit aan bij de grote maatschappelijke uitdagingen in Horizon 2020 en de nieuwe millenniumdoelen van de Verenigde Naties.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.