Go back

Rebellenclub

Of er al sprake is van een beweging is moeilijk te beoordelen. Feit is wel dat de ‘rebellenclub’ van Frank Miedema c.s. de kolommen heeft weten te halen van de Volkskrant en NRC Handelsblad en dat hij donderdagavond mocht plaatsnemen aan de tafel van Nieuwsuur (op pagina 4 staat ons interview met Miedema).

Feit is ook dat de door hen georganiseerde bijeenkomst ‘Science in Transition’ afgelopen donderdag en vrijdag zo’n tweehonderd belangstellenden naar het Trippenhuis lokte, zetel van de KNAW en daarmee ook het hol van de leeuw. Voor de aanwezigen – vooral onderzoekers – bleek het beeld dat de rebellen schetste tamelijk herkenbaar. Inderdaad is de publicatiedruk hoog; inderdaad barst het peer review systeem uit zijn voegen door de enorme aantallen publicaties; inderdaad wordt er veel te veel onderzoek gedaan dat weinig hout snijdt, zeker als je kijkt naar maatschappelijke relevantie, en inderdaad blijkt wetenschap soms te koop.

Niet iedereen was er trouwens van overtuigd dat dat betekent dat de wetenschap in een existentiële crisis verkeert. VSNU-voorzitter Karl Dittrich bijvoorbeeld geloofde er niets van. Toch wilde hij zijn sympathie en steun bieden aan de rebellen, “omdat ze de vragen stellen die nodig zijn om het systeem verder te verbeteren”.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.