Go back

100 miljoen extra via NWO

Het kabinet gaat de in het regeerakkoord aangekondigde 100 miljoen euro extra per jaar investeren via NWO. Het is nog niet bekend via welke programma’s dat zal gaan.

Het investeringstraject start met 25 miljoen in 2014, en loopt via 75 miljoen in 2015, 2016 en 2017 op tot 100 miljoen euro vanaf 2018. Verder gebruikt het kabinet eenmalig 50 miljoen euro van de jaarlijkse extra middelen voor de Topconsortia voor Kennis en Innovatie voor publiek-private samenwerking in fundamenteel onderzoek via NWO. Het gaat hierbij om 25 miljoen euro in 2014, 15 miljoen in 2015 en 10 miljoen in 2016. Hiermee kan het structurele budget van NWO min of meer op peil blijven, zodat de organisatie ook de afgesproken 275 miljoen euro voor de topsectoren kan realiseren. Dit blijkt uit een brief die minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) naar de Kamer hebben gestuurd. Van de extra middelen voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen is structureel 53 miljoen euro bestemd voor een vervolgbijdrage aan Europese programma’s: de Joint Technology Initiatives ENIAC en ARTEMIS, de Eureka-clusters en de Eurostars. Om in 2013 de aansluiting van het MKB bij de topsectoren te versnellen, wil het kabinet het budget voor 2013 van 15 naar 22 miljoen euro verhogen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.