Go back

Energie-innovatie

In het topsectorenbeleid is het afgelopen jaar voor ruim 170 miljoen euro aan projecten voor energie-innovatie goedgekeurd. Deze investeringen zijn door zowel de overheid als door marktpartijen gedaan. Iets meer dan de helft van de investeringen komt uit private gelden. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Agentschap NL dat de subsidieaanvragen heeft beoordeeld. Uitgesplitst naar de verschillende TKI’s bedragen de investeringen: Gebouwde omgeving 5,9 miljoen euro; Energiebesparing Industrie 16,9 miljoen; Gas 1,6 miljoen; Smart Grids 30 miljoen; Wind op Zee 15,2 miljoen; Zon-PV 35,7 miljoen; Bio-energie 38,4 miljoen euro.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.