Go back

PanAmsterdam

De Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, HvA en VU) en medische centra (VUmc en AMC) hebben samen een tweede subsidie van 5 miljoen euro ontvangen van het Agentschap NL voor het valorisatieprogramma ‘Naar de top’. Deze subsidie volgt op een subsidie in 2012 van 5 miljoen euro voor het plan ‘Ondernemen met Kennis. Hiermee gaan de instellingen een gezamenlijke valorisatiestrategie uitvoeren: het benoemen van PanAmsterdamse valoriseerbare onderzoekszwaartepunten.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.