Go back

Faciliteiten hebben commissie nodig

De drijvende kracht achter investeringen in grootschalige infrastructuur zijn nu bevlogen wetenschappers, die voorop willen lopen op gebied van fundamentele kennisontwikkeling. Bij investeringsbeslissingen is de bijdrage aan excellentie in de wetenschap het overheersende criterium. Andere belangrijke criteria bestaan formeel wel, maar ze hebben in de beoordelingspraktijk een ondergeschikte rol. En dat moet anders, vindt de AWT.

De AWT adviseert daarom een permanente en onafhankelijke Commissie Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten op te richten en deze onder te brengen bij NWO. Het pleidooi hiervoor staat in de conceptversie van het AWT-advies ‘Maatwerk in grote onderzoeksinfrastructuur’. Dit advies, waarop nu nog gereageerd kan worden, wordt eind april in zijn definitieve vorm aan de ministers van OCW en EZ aangeboden. Het advies beperkt zich overigens niet tot de investeringen die in het kader de nationale roadmap gedaan worden met NWO-middelen. De AWT vindt dat er een integrale strategie nodig is voor alle investeringen in grote onderzoeksfaciliteiten binnen de publieke kennisinfrastructuur en op alle budgetten hiervoor.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.