Go back

FOM zonder deadlines

FOM gaat voor de Projectruimte over op doorlopend indienen. Vanaf 1 mei 2013 kunnen onderzoekers het hele jaar door voorstellen indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld in batches van 15 à 25. Een beoordelingsbatch start drie maanden na de eerst ontvangen aanvraag, als er tenminste 15 aanvragen zijn, of eerder dan drie maanden als er 25 aanvragen binnen zijn. In de regel worden aanvragen dus binnen drie maanden in behandeling genomen. De beoordelingsprocedure neemt daarna nog ongeveer drie maanden in beslag.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.