Go back

Kop loopt uit

De zes universiteiten die de reputatie ranglijst van de Times Higher Education World Reputation Rankings aanvoeren versterken hun positie gestaag.

De groep bestaat uit vier Amerikaanse universiteiten (Harvard (1), MIT (2), UC Berkeley (5) en Stanford (6)) en twee Britse (Cambridge (3) en Oxford (4)). Van jaar tot jaar varieert de volgorde binnen deze kopgroep ietwat, maar de kloof met de daaropvolgende universiteiten groeit. Het verschil is opvallend: Princeton (7) scoort de helft van Stanford (6). De ranglijst is gebaseerd op een grootschalige enquête op uitnodiging onder academici die wordt gevraagd hun visie te geven op de prestaties van de universiteiten in hun vakgebied. THE geeft geen details over de precieze methodologie van de enquête.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.