Go back

Niet te missen 12 maart – 11 juni

12 maart, ‘s-Hertogenbosch, nationaal evenement Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water

12 maart, Enschede, Voorlichtingsbijeenkomst WBSO en RDA

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.